Octava Property Trust (OPT)

  • Octava Property Trust to portfel obejmujący prawie 20 aktywów biurowych i handlowych, o łącznej wartości aktywów ok. 250 mln EUR i rocznych przychodach z wynajmu w wysokości prawie 20 mln EUR. Powierzchnia najmu brutto portfela wynosi około 200 tys. metrów kwadratowych.
  • Onyx stworzył portfel OPT poprzez nabycie tzw. trudnych aktywów w latach 2014-2017.
  • Od momentu przejęcia poszczególne aktywa zostały ponownie skomercjalizowane i dokapitalizowane.
  • Większościowym udziałowcem OPT jest grupa Elliott.

odwiedź octava property trust

Octava S.A. (Octava)

  • Octava zadebiutowała na na warszawskim parkiecie giełdowym w 1997 roku jako fundusz prywatyzacyjno-restrukturyzacyjny. Od 1994 r. zarządzają nim członkowie zespołu Onyx.
  • Obecnie Octava prowadzi trzy projekty związane z nieruchomościami, w tym jeden projekt restrukturyzacyjny oraz dwa projekty deweloperskie w różnych stadiach rozwoju.
  • Od momentu powstania, Octava zrestrukturyzowała ponad 30 przedsiębiorstw i zrealizowała inwestycje nieruchomościowe o wielkości około 100 tys. metrów kwadratowych z obszaru nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych.
  • Od początku działalności Octava wypłaciła swoim akcjonariuszom ok. 200 mln USD w formie skupu akcji własnych i ich umorzenia.

odwiedź octava