Usługi

Zarządzanie aktywami
Wynajem
Zarządzanie portfelem inwestycji i nieruchomościami
Zarządzanie projektem

Zarządzanie aktywami

Nasz zespół realizuje wszystkie aspekty procesu inwestycyjnego i procesu wyjścia z inwestycji.

Prognozy i modelowanie finansowe

Prowadzenie inwestycji opiera się na szczegółowych modelach stopy zwrotu IRR (kalkulowanej na podstawie przepływów pieniężnych), której używamy jako podstawowej miary rentowności inwestycji. Nasze modele są realistyczne i ostrożne, w szczególności jeśli chodzi o założenia dotyczące koniecznych nakładów inwestycyjnych oraz wpływów z najmu.

Analiza due diligence - komercyjna, prawna i techniczna (wykonywana przy pomocy naszego zespołu i/lub konsultantów zewnętrznych)

Nasz zespół jest głęboko zaangażowany we wszystkie aspekty procesów związanych z due diligence, jak również procesów wstępnych prowadzonych przed każdą transakcją.

Negocjacje dotyczące nabycia, sprzedaży i finansowania

Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych transakcji nabycia, sprzedaży, a także negocjacji finansowych. Staramy się optymalizować korzystanie z usług zewnętrznych doradców i nigdy nie delegujemy odpowiedzialności za kluczowe czynniki ryzyka i wartości.

Rozliczenie transakcji i ich pełna realizacja

Nasz zespół wraz z grupą wieloletnich doradców zewnętrznych zapewnia niezawodną i zoptymalizowaną pod względem kosztów obsługę administracyjną transakcji i okresów po-transakcyjnych.