Podejście do inwestowania

Inwestujemy w oparciu o fundamentalną analizę nabywanych aktywów, opartą na szczegółowych i ostrożnych założeniach. Dzięki dogłębnej znajomości technicznych i komercyjnych aspektów zarządzania nieruchomościami, możemy realistycznie oszacować przepływy pieniężne i nakłady inwestycyjne.

Poszukujemy aktywów o niedoszacowanej wartości, w skomplikowanej sytuacji prawnej i finansowej . Dokonujemy transakcji zakupu nieruchomości bezpośrednio lub pośrednio (nabywając spółki celowe lub aktywa spółek celowych). Nasz zespół kreuje wartość poprzez restrukturyzację korporacyjno-finansową, przebudowę obiektów, rekomercjalizację i repozycjonowanie nieruchomości.

Nasz zespół ds. zarządzania aktywami i nieruchomościami aktywnie angażuje się w zarządzanie. Okazjonalnie współpracujemy z zewnętrznymi usługodawcami, jednak we wszystkich przypadkach członkowie naszego zespołu są bezpośrednio zaangażowani we wszystkie aspekty zarządzania nieruchomościami i prowadzenia projektów. Jesteśmy bowiem przekonani o tym, że kreowanie wartości opiera się na aktywnym zarządzaniu, rygorystycznym monitorowaniu i ścisłym nadzorowaniu procesów inwestycyjnych.